Geschiedenis

Het leven werd vroeger geregeld door enerzijds de seizoenen en anderzijds de feestdagen, vooral dan de kerkelijke. Traditioneel wordt op de eerste zondag na 8 september in de parochie O.L.V. Geboorte de Lintse septemberkermis gevierd. Het werken op de akkers is dan achter de rug en als men begint te feesten, dan doet men dat ook goed. Zondag kermis, de dinsdag erop jaarmarkt, waar de boeren hun beste vee en paarden ten tonele brengen en dan als finale afsluiter SUIKEREN ZONDAG de week erop.
Dit oogstfeest kreeg de naam SUIKEREN ZONDAG omdat er volgens de overlevering suiker bij het bier werd gedaan. De diverse staminees (tot voor enkele tientallen jaren waren er dat nog een hele reeks) organiseerden spelen of attracties.

Het bier werd geleverd door de plaatselijke brouwerijen, die vandaag niet meer bestaan. Intussen was Lint geëvolueerd naar een meer residentiële gemeente, er waren bijna geen boeren meer en ook het feesten ter gelegenheid van de septemberkermis ging teloor. De kermis zelf en de jaarmarkt bleven bestaan.

Als gevolg van de cultuurdecreten werd er ook in Lint een culturele raad opgericht, de Gemeenschapsraad, een koepel voor cultuur, sport en jongeren. Het is in dit bestuur dat beslist werd iets speciaals te doen voor Lint, o.a. de SUIKEREN ZONDAG werd vermeld door de bestuursleden: de heren Adhemar Bernaerts, Emiel Persyn, Armand Van Gossum, Emiel Claus, Pierre De Vleeschouwer, Walter Van den Branden en schepen Jef Van Hoof. Deze 2 laatsten zijn nog stichtende bestuursleden die bij leven zijn.

Op 18 september 1977 was de eerste moderne SUIKEREN ZONDAG een feit. Dit jaar vieren we al de 45ste uitgave. Vanaf de herstart waren niet meer de plaatselijke cafés, maar wel het Lintse gemeentepark het trefpunt. Ruim 25 jaar geleden werd de GEMEENSCHAPSRAAD opgesplitst in een cultuur-, sport- en jongerenraad. Op dat moment werd er een SUIKEREN ZONDAG Comité opgericht om deze inmiddels gekende activiteit te behouden. Momenteel zijn er geen plaatselijke brouwerijen meer, maar het Lierse CAVES bleek een uitstekend alternatief als SUIKEREN ZONDAGbier.

Vanaf de herstart in 1977 werd er steeds getracht om de Lintse bevolking een zorgeloze en aangename dag te bezorgen. Vele verenigingen en een hele reeks mensen zijn elk jaar bereid om hun steentje bij te dragen. Ieder jaar vanaf 14.00 uur, als de Lintse SUIKEREN ZONDAG op gang komt, zakken talrijke groepjes Lintenaren af naar HUN gemeentepark om bij pint, hap of spel even te verpozen, om gezellig met vrienden, kennissen de kermisweek af te sluiten. Dat kan in de tent in het gemeentepark, maar afzakken naar de lokale horeca hoort er ook bij.

Op zondag 15 september is Lint het gezellige dorp van weleer en we rekenen dan ook deze keer op jullie massale aanwezigheid – Lint laat SUIKEREN ZONDAG niet los. Ter gelegenheid van de 43ste editie organiseren we op zaterdag 14 september vanaf 8.00 uur ’s morgens tevens een rommelmarkt in de straten rond het park.

Jan Winters (SZC) Erebestuurslid
(Voormalig voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester)